Handelsomkostninger ved køb

Hvilke handelsomkostninger er der i forbindelse med boligkøb i Spanien?

Bare rolig, advokaterne på kontoret i Spanien vil gennemgå kontrakterne med dig og sørge for at oversætte dem til dansk. De vil forklare dig, hvornår og til hvem, betalingen skal falde. Er der tale om et nybyggeri, hvor betalingen skal falde i rater, så vil dine indbetalinger blive dækket af en bankgaranti, hvilket advokaterne vil sørge for – helt uden omkostninger for dig.

Reservationskontrakt
Drømmeboligen er fundet, og du vil sikre dig, at den ikke sælges til anden side. Der skal derfor udarbejdes en reservationskontrakt, som underskrives og samtidig indbetales der EUR 3.000,-. Herefter er boligen reserveret i ca. 1 måned, så man kan få styr på den endelige finansiering. Reservationsbeløbet på EUR 3.000,- modregnes selvfølgelig i restkøbesummen.
Ved nybyggeri skal man ofte efter denne måned betale ca. 30% af købesummen i 1. rate.

Når der handles bolig i Spanien, skal der til den annonceret kontantpris tillægges handelsomkostninger, hvilket svarer til mellem ca. 11-13% af kontantprisen. Handelsomkostningerne omhandler:

  • Moms/omsætningsafgift
  • Notar
  • Tinglysningsafgift
  • Advokat
  • Forsyningsvirksomhederne

1. Moms/omsætningsafgift
Beløbet som betales varierer afhængig af ejendomstypen og sælgers karakter. Er sælgeren en ejendomsudvikler, vil køberen skulle betale 10 % moms (IVA på spansk) plus et tillæg på 1 % i stempelafgift. Dette gælder således projektkøb direkte fra udbygger. Du skal imidlertid bemærke, at hvis du køber en grund, forretningslokaler eller en parkeringsplads er momsen på 21 %.
Når det gælder gensalgs boliger, betaler køberen ikke moms men skal til gengæld betale “Impuesto de Transferencia de Propiedad” eller på dansk “overførselsskat” på mellem 7-10% alt efter, hvilken region boligen ligger i.

2. Notar
På købstidspunktet er det kun muligt at anslå, hvad disse omkostninger vil beløbe sig til, men det vil være ganske korrekt at vurdere dem til ca. 0,5 % af købesummen.

3. Tinglysningsafgift
Dette er en udgift, som normalt dækkes af køberen. Den endelige afgift bestemmes først, når skødet er blevet fremlagt for det pågældende tinglysningskontor. Afsættes der omkring 0,4 % af købesummen i budgettet, så vil der være nok til at dække udgiften.

4. Advokat
Det er ikke et krav, at man benytter en advokat, når man køber ejendom i Spanien, men da vores samarbejdspartner i Spanien har advokater på kontoret, så vil vi absolut anbefale alle vores kunder at søge juridisk hjælp. Advokatsalærerne varierer fra firma til firma, nogle kræver en procentsats af salgssummen (1-1,5 %) og andre tager en fast rate.
Tillægstjenester kan meget vel blive opkrævet som ekstra, det er derfor vigtigt at få en oversigt over, hvad prisen dækker, før du indgår en aftale med din udvalgte advokat.

5. Forsyningsselskaber
Uanset om du køber en helt ny bolig eller en gensalgsbolig, skal der indgås kontrakt med forsyningsselskaber af vand, el og eventuelt gas. Prisen kan varierer fra selskab til selskab.

Samlet anslået handelsomkostninger:
Køb af brugt bolig: ca. 11% af kontantprisen
Køb af nyopført bolig: ca. 13% af kontantprisen