Udgifter ved egen bolig i Spanien

Omkostninger ved bolig i Spanien

Mange af vores kunder spørger, hvad det koster at have fast ejendom i Spanien, og nogle virker lidt bekymrede over, om det vil være en for dyr fornøjelse at have sin egen bolig under Sydens sol. Der er dog ringe grund til bekymring, idet det er billigere at have egen bolig i Spanien i forhold til mange andre lande.

Nedenfor er en kort oversigt over de vigtigste spanske afgifter, som skal betales, når man ejer fast ejendom i Spanien.

Udover almindelige vedligeholdelsesomkostninger så som forbrugsregninger til gængse takster, afhænger de årlige udgifter til skatter og afgifter af ejendommens størrelse og hvilken type ejendom, man ejer.

Ejendomsskat (Impuesto Sobre Bienes Inmuebles – IBI)
Dette er en lokal afgift på ejendomme i Spanien, som skal betales, uanset om ejeren er bosiddende i Spanien eller ej. Den udregnes på baggrund af ejendomsværdien, som fastsættes af kommunen. Der er tale om en administrativt fastsat værdi, som normalt er lavere end markedsværdien.

IBI – generelt er der tale om en afgift i størrelsesordenen 150-400 euro om året.

Personlig indkomstskat (Impuesto sobre la Renta de No Residentes – IRNR)
Hvis man som ejer af fast ejendom ikke er bosat i Spanien, og ikke har indtægter fra udleje af boligen eller nogen anden indtægt i Spanien, vil skatten blive beregnet på baggrund af ejendommens værdi.

Denne skat er fastsat som enten 19 eller 24 % af en fast procentsats af ejendomsværdien. Procentsatsen udgør 1,1 %, hvis ejendomsværdien er blevet fastsat, 2 %, hvis den ikke er blevet fastsat og 1,1 % af 50 % af købsprisen, hvis ejendommen ikke har en registreret ejendomsværdi.

Nedenstående tjener til yderligere forklaring:

For eksempel, hvis en ejendom er vurderet til 100.000 euro, kan skatten beregnes som følger:

IRNR – skattegrundlaget er 1,1 % af ejendomsværdien på 100.000 euro, dvs. 1.100 euro. Skatten bliver følgelig 19 eller 24 % af 1.100 euro, dvs. 209 eller 264 euro om året.

Er man bosat i Spanien, skal man betale indkomstskat baseret på sin årlige indtjening. Skatten afhænger af indkomstens størrelse.

Fællesomkostninger
Hvis ejendommen indgår i et boligområde, en bebyggelse eller et boligkompleks med fællesarealer, skal alle ejere i henhold til loven være medlem af ejerforeningen. Budgettet for de årlige vedligeholdelsesudgifter vedtages på ejerforeningens årlige generalforsamling.

Alle ejere i en forening betaler fællesomkostninger, som typisk er i størrelsesordenen 35 til 45 euro om måneden.

Beløbets størrelse afhænger af antallet af ejere og foreningens fælles faciliteter som f.eks. pool eller elevator.

Forsikring
Det er en god idé at tegne en forsikring på ejendommen med indbo.

Forsikringens pris afhænger naturligvis af ejendommens beskaffenhed og indboets værdi, oftest  fra 180 til 380 euro om året.

Forhåbentlig har dette givet en idé om, hvad det koster at have sin egen bolig under Sydens sol.