Finansiering

Når du skal have boligkøbet i Spanien finansieret, så er der flere valgmuligheder. Vi har nedenfor beskrevet de mest brugte metoder til at få finansieret købet på:

Nykredit – lån mod pant i fast ejendom i Spanien
Spansk bank – lån mod pant i fast ejendom i Spanien
Dansk pengeinstitut eller friværdi i dansk bolig
Nykredit

Nykredit tilbyder danskere og øvrige skandinaver realkreditlån efter den kendte danske model, når boligen i Spanien skal finansieres. Nykredit tilbyder:

Ved køb af ny bolig: lån op til 70% af Nykredits vurdering af ejendommens værdi. Kunder, som vælger at placere en større del af deres engagement i Nykredit, kan få op til 80%.
Ved friværdibelåning og omlægning kan du låne op til 60% af Nykredits vurdering af ejendommens værdi. Det skyldes spanske forbrugerbeskyttelsesregler.
Minimumslånet udgør 100.000 EUR. Uden for Nykredits primære låneområde er minimumslånestørrelsen 500.000 EUR.
Op til 30 års løbetid.

Lånet
Lånet er baseret på de obligationer, der omsættes på Københavns Fondsbørs, og som kendes fra realkreditlån i Danmark. Lånet er obligationslån i euro, der afvikles som annuiteter. Lånet tilbydes med mulighed for op til 10 års indledende afdragsfrihed.

Omkostninger
Følgende omkostninger er forbundet med at optage et realkreditlån til din bolig i udlandet:

  • Løbende bidrag
  • Kurtage
  • Stiftelsesprovision
  • Vurderingsgebyr
  • Registreringsomkostninger til notar og tinglysning

Lånebevis- vi anbefaler
Du kan med fordel få udarbejdet et lånebevis hos Nykredit, for med et lånebevis i hånden fra Nykredit, kan du på besigtigelsesrejsen slå til, så snart drømmehuset dukker op, da du har fået ok fra Nykredit inden afrejsen. Med vores mange års erfaring fra den danske banksektor, så er vi gerne behjælpelige med at søge om et lånebevis hos Nykredit eller du kan downloade ansøgningsskema her.

Spansk Bank
Det er også muligt at få finansieret boligen igennem en Spansk bank, som normalt belåner boligerne mellem 50-70%, ved bankboliger kan finansieringen være højere. Belåningsprocenten bestemmes ud fra den laveste værdi af vurderingsprisen og købesummen.
Lånet afvikles som et annuitetslån, og man skal være opmærksomme på, at de fleste Spanske banker kræver, at lånet er afviklet ved debitors fyldte 75 år. Det betyder dog også, at du kan få et boliglån med en lang løbetid alt efter din alder ved låneoptagelsen.
De fleste banker påregner et gebyr på ca. 1% af restgælden ved indfrielse før udløbsdatoen.
Vi kan være behjælpelige med ansøgning i Spansk Bank via vores samarbejdspartner, og i såfald skal vi bruge følgende dokumenter fra dig:

  • Kopi af pas
  • NIE-nummer
  • Købsaftalen eller skødet
  • Seneste 3 lønsedler
  • Seneste årsopgørelse fra skattevæsnet

Lån i dansk bank eller friværdi i sin danske bolig
Det er selvfølgelig også muligt at benytte de muligheder man har for finansiering via sit eget pengeinstitut. Vi vil dog henlede din opmærksomhed på, at der kan være fordele ved at finansiere boligkøbet i Spanien via Nykredit eller Spansk bank mod pant i ejendommen, i form af en lavere arveafgift.